Giải vật lí 12: Bài tập 4 trang 198 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: trang 198 - sgk vật lí 12

Hoàn chỉnh các phản ứng:

Bài làm:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon:

0 + 92 = 39 + Z ⇒ Z = 53

1 + 235 = 94 + 140 + 1 ⇒ X = 2.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

0 + 92 = Z + 52 ⇒ Z = 40.

1 + 235 = 95 + 138 + x ⇒ x = 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021