Giải vật lí 12 câu 7 trang 133: Chọn câu đúng.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK Vật lí 12 – Trang 133:

Chọn câu đúng.

Ánh sáng màu vàng của natri có bước sóng bằng

A. 0,589 mm.

B. 0,589 nm.

C. 0,589 .

D. 0,589 pm.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021