Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường đôj dòng điện trong mạch dao động.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12 – Trang 107

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường đôj dòng điện trong mạch dao động.

Bài làm:

Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian trong đó i sớm pha hơn q một góc .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021