Năng lượng điện từ là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí – Trang 107

Năng lượng điện từ là gì?

Bài làm:

Năng lượng của mạch dao động (năng lượng điện từ): Tổng năng lượng điện trường (trong tụ điện) và năng lượng từ trường (trong cuộn cảm) của mạch dao động.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021