Giải vật lí 12: Bài tập 3 trang 216 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: trang 216 - sgk vật lí 12

Phân biệt hành tinh và vệ tinh.

Bài làm:

Hành tinh là thiên thể lớn, chuyển động quanh Mặt Trời.

Vệ tinh là thiên thể nhỏ, chuyển động quanh hành tinh.

Ví dụ : Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. Trái Đất là hành tinh.

Mặt Trời là vệ tinh của Trái Đất. Mặt trăng chuyển động quanh Trái Đất.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021