Giải vật lí 12 câu 2 trang 85: Hãy chọn câu đúng.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12, trang 85

Hãy chọn câu đúng.

Hệ số công suât của một mạch điện R L C nối tiếp bằng:

A. RZ.

B. .

C. .

D. .

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Bạn đọc xem lại kiến thức trọng tâm tại đây.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021