Giải câu 4 bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng sgk vật lí 12 trang 158

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 158 - sgk vật lí 12

Phát biểu nội dung của giả thuyết Plăng.

Bài làm:

Lượng năng lượng mà mỗi lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf; trong đó f là tần số của của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra; còn h là một hằng số.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021