Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí 12 – Trang 137:

Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?

A. Chất rắn.

B.Chất lỏng.

C. Chất khí ở áp suất thấp.

D. Chất khí ở áp suất cao.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021