Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK Vật lí 12 – Trang 9:

Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là rad/s. Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số bằng bao nhiêu?

A. rad/s; 2 s; 0,5 Hz.

B. 2 rad/s; 0,5 s; 2 Hz.

C. 2 rad/s; 1 s; 1 Hz.

D. rad/s; 4 s; 0,25 Hz.

Bài làm:

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Tần số góc của chuyển động là: .

Chu kì của chuyển động là: (s).

Tần số của chuyển động là: (Hz).

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021