Chơi trò xếp thẻ đồ dùng cá nhân vào hộp

  • 1 Đánh giá

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

1. Chơi trò xếp thẻ đồ dùng cá nhân vào hộp.

- Nhận diện các hộp và thẻ đồ dùng cá nhân.

- Xếp các thẻ vào hộp cho phù hợp.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 7: Gọn gàng, ngăn nắp

2. Nói lời khuyên khi bạn không muốn dọn đồ sau khi sử dụng.

- Nói với bạn về những điều có thể xảy ra khi để đồ dùng bữa bãi.

- Nêu lợi ích của việc sắp xếp đồ dùng gọn gàng.

- Thảo luận về cách sắp xếp đồ dùng ngăn nắp.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 7: Gọn gàng, ngăn nắp

Bài làm:

2. Nói lời khuyên khi bạn không muốn dọn đồ sau khi sử dụng.

- Những điều có thể xảy ra khi để đồ dùng bừa bãi là : đồ dùng bị mất, nhanh hỏng , khi tìm kiếm lại mất thời gian.

- Lợi ích của việc sắp xếp đồ dùng gọn gàng là: đồ dùng được bền lâu; không bị mất; dễ dàng tìm kiếm khi cần dùng.

- Cách sắp xếp đồ dùng ngăn nắp là : sắp xếp đồ dùng đúng vị trí, gọn gàng, theo thứ tự tiện lấy khi dùng nhất.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021