Chuẩn bị và trình bày ý kiến ủng hộ hoặc phản đối về quan niệm sau: học sinh lớp 6 chỉ cần tập trung vào việc học, không cần làm việc nhà.

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 3: Tranh biện về nội dung học sinh tham gia làm việc nhà

• Chuẩn bị và trình bày ý kiến ủng hộ hoặc phản đối về quan niệm sau: học sinh lớp 6 chỉ cần tập trung vào việc học, không cần làm việc nhà.

Bài làm:

• Trình bày ý kiến ủng hộ hoặc phản đối về quan niệm sau: học sinh lớp 6 chỉ cần tập trung vào việc học, không cần làm việc nhà.

Gợi ý: ủng hộ ý kiến trên vì là học sinh nhiệm vụ chính của chúng ta là học tập nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải biết phụ giúp công việc nhà với mọi người trong gia đình, người nhỏ làm việc nhỏ phù hợp với sức của mình. Có như vậy mời rèn luyện cho ta tính chăm chỉ, siêng năng và chia sẻ với nhau, giúp các thành viên trong gia đình thêm gần gũi…

  • 62 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức