Quan sát hình ảnh, thảo luận xây dựng tiểu phẩm về hành vi có văn hóa nơi công cộng. Thể hiện tiểu phẩm theo kịch bản đã xây dựng

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 3: Xây dựng và thể hiện tiểu phẩm về hành vi có văn hóa nơi công cộng

•Quan sát hình ảnh, thảo luận xây dựng tiểu phẩm về hành vi có văn hóa nơi công cộng.

•Thể hiện tiểu phẩm theo kịch bản đã xây dựng

•Bình chọn tiểu phẩm mà em thích

•Chia sẻ những điều học được qua tiểu phẩm

Bài làm:

• Quan sát hình ảnh, thảo luận xây dựng tiểu phẩm về hành vi có văn hóa nơi công cộng.

• Thể hiện tiểu phẩm theo kịch bản đã xây dựng

• Bình chọn tiểu phẩm mà em thích

• Chia sẻ những điều học được qua tiểu phẩm

Gợi ý: Qua tiểu phẩm đó em đã học hỏi được những gì, kinh nghiệm gì, nó giúp em hiểu được vấn đề gì trong cuộc sống…

  • 153 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021