Kể về cách sắp xếp nơi ở của em.

  • 1 Đánh giá

SẮP XẾP NƠI Ở CỦA EM

Hoạt động 1: Chia sẻ cách sắp xếp nơi ở của em

  • Kể về cách sắp xếp nơi ở của em

Gợi ý:

- Mô tả cách sắp xếp đồ dùng các nhân của em trong gia đình.

- Nếu được thay đổi cách sắp xếp nơi ở của mình, em sẽ thay đổi như thế nào?

- Thảo luận với bạn bè về cách sắp xếp của em trong gia đình.

Bài làm:

• Kể về cách sắp xếp nơi ở của em

- Mô tả: khá gọn gàng và ngắn nắp.

- Nếu được thay đổi cách sắp xếp nơi ở của mình, em sẽ thay đổi như thế nào? (gợi ý: về sắp xếp quần áo, giày dép, góc học tập…)

- Thảo luận với bạn bè về cách sắp xếp của em trong gia đình: gọn gàng, quần áo xếp ngay ngắn, sách vở kê vào kệ sách…

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức