Thảo luận để xác định cần thể hiện khi giao tiếp

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 2: Xác định cách thức giao tiếp phù hợp

  • Thảo luận để xác định cần thể hiện khi giao tiếp với:

+ Người lớn

+ Thầy cô giáo

+ Bạn bè

+ Em nhỏ

• Chia sẻ kết quả thảo luận

Bài làm:

  • Thảo luận để xác định cần thể hiện khi giao tiếp với:

+ Người lớn: lễ phép, kính trọng

+ Thầy cô giáo: Lễ phép, kính trọng

+ Bạn bè: Tôn trọng

+ Em nhỏ: ân cần, dịu dàng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức