Cùng các bạn thể hiện trước lớp một điệu nhảy dân vũ hoặc một số động tác thể dục nhịp điệu … và chia sẻ cảm nhận sau khi thực hiện. Quan sát hình ảnh và chia sẻ với bạn về cách chăm sóc sức khỏe thể chất của em

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 2: Tự chăm sóc sức khỏe thể chất

• Cùng các bạn thể hiện trước lớp một điệu nhảy dân vũ hoặc một số động tác thể dục nhịp điệu … và chia sẻ cảm nhận sau khi thực hiện.

• Quan sát hình ảnh và chia sẻ với bạn về cách chăm sóc sức khỏe thể chất của em

Gợi ý:

• Cách tập luyện thể dục – thể thao

• Cách ăn uống, nghỉ ngơi.

Thảo luận cách chăm sóc sức khỏe thể chất phù hợp với lứa tuổi em.

Bài làm:

• Cùng các bạn thể hiện trước lớp một điệu nhảy dân vũ hoặc một số động tác thể dục nhịp điệu … và chia sẻ cảm nhận sau khi thực hiện.

Gợi ý: trau dồi thêm kinh nghiệm, rèn luyện thể thao cho bản thân, gắn kết với bạn bè …

• Quan sát hình ảnh và chia sẻ với bạn về cách chăm sóc sức khỏe thể chất của em: tập thể dục thường xuyên, ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc…

Gợi ý:

• Cách tập luyện thể dục – thể thao

• Cách ăn uống, nghỉ ngơi.

Thảo luận cách chăm sóc sức khỏe thể chất phù hợp với lứa tuổi em: ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, luyện tập thể thao thường xuyên…

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức