Sử dụng số tiền em có để mua được những thứ cần thiết theo các gợi ý dưới đây: Liệt kê những thứ mình muốn mua

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 3: Tập sử dụng tiền hợp lí qua trò chơi “đi chợ”

Sử dụng số tiền em có để mua được những thứ cần thiết theo các gợi ý dưới đây:

+ Liệt kê những thứ mình muốn mua

+Khảo giá những thứ cần mua và đối chiếu số tiền mình đang có

+ Lựa chọn và quyết định mua gì?

+ Trả giá và mua hàng.

- Chia sẻ thu hoạch và cảm của em về trò chơi

Bài làm:

  • Sử dụng số tiền em có để mua được những thứ cần thiết theo các gợi ý dưới đây:

+ Liệt kê những thứ mình muốn mua

+Khảo giá những thứ cần mua và đối chiếu số tiền mình đang có

+ Lựa chọn và quyết định mua gì?

+ Trả giá và mua hàng.

-Chia sẻ thu hoạch và cảm của em về trò chơi: vui và rút ra được bài học phải chi tiêu hợp lí, phù hợp với số tiền của mình, không nên lãng phí.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức