Thảo luận và sắm vai thể hiện cách giải quyết các tình huống sau

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 3: Xử lí tình huống thể hiện giao tiếp phù hợp

  • Thảo luận và sắm vai thể hiện cách giải quyết các tình huống sau:

Bài làm:

  • TH1: Nếu là Minh em sẽ nói với em trai: không sao đâu, để đó anh dọn dẹp đống vỡ này cho, lần sau e cẩn thận hơn nhé. Em nói như vậy vì em trai sẽ thấy dễ chịu hơn và lần sau em sẽ tự giác thay đổi.
  • TH2: Em sẽ nói với bác bảo vệ: “Bác ơi, cháu chào bác, hôm nay cháu có việc nên cháu đi trễ, bác có thể cảm phiền mở cổng giúp cháu được không ạ?”. Em nói như vậy vì Bác là người lớn mình phải tôn trọng bác.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021