Đáp án câu 1 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 3) Vật lý 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1:

a, Phát biểu định luật về công?

b, Để đưa một vật có trọng lượng 350N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, người ta phải kéo một đầu dây đi một đoạn 6m. Bỏ qua ma sát. Tính công nâng vật lên.

Bài làm:

a) Định luật về công:

Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

b) Tóm tắt:

P = 350N; s = 6m; A = ?

Áp dụng định luật về công, ta có: h = s : 2 = 6 : 2 = 3 (m)

Công để nâng vật lên là:

A = P . h = 350 . 3 = 1050 (J)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021