Đáp án đề 8 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. TRẮC NGHIỆM

Câu12345678
Đáp ánCDCDCAAD

II. TỰ LUẬN

Câu 1:(2,0 điểm)

*Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

* Trách nhiệm công dân:

- Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, pháp luật

- Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quốc gia,

- Chấp hành những nguyên tắc, sinh hoạt cộng đồng.

Câu 1:(1,0 điểm)

Các biện pháp phòng chống nhiễm HIV/AIDS:

- Sống an toàn, lành mạnh, tránh xa các tệ nạm xã hội, đặc biệt là ma tuý, mại dâm.

- Không phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV/AIDS

- Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống nhiễm HIV/AIDS ở nhà trường và cộng đồng.

Câu 3 (3,0 điểm):

* Giải quyết tình huống:

- Người có quyền xử lí hành vi vi phạm của Hòa: Thầy, cô giáo chủ nhiệm, Ban giám hiệu nhà trường.

- Căn cứ xử lí: các hành vi vi phạm của Hòa đã vi phạm nội quy, quy định của nhà trường và pháp luật.

- Hành vi vi phạm pháp luật: đánh nhau.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021