Em hãy nêu rõ tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với con người và xã hội loài người.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em hãy nêu rõ tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với con người và xã hội loài người.

Bài làm:

HIV/AIDS là một đại dịch lớn của thế giới và cả nước ta. Đối với con người và xã hội, đây là căn bệnh vô cùng nguy hiêm. Cụ thể:

  • Đối với người bệnh: Sa sút tinh thần; cướp đi sức khỏe, tính mạnh.
  • Đối với gia đình: tan vỡ, kinh tế cạn kiệt, mọi người đau khổ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần.
  • Đối với xã hội: ảnh hưởng đến kinh tế, suy giảm sức lao động. Suy thoái giống nòi.
  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021