Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài học:"Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng". Thông qua bài học này, chúng ta sẽ biết được đâu là tài sản của nhà nước? Người dân phải có nghĩa vụ như thế nào đối với những tài sản đó? Và Nhà nước sẽ quản lí tài sản đó bằng cách nào...

A. Kiến thức trọng tâm

I. Đặt vấn đề

Gợi ý trả lời câu hỏi:

a) Em hãy cho biết ý kiến nào đúng? Ý kiến nào sai? Vì sao? Ở trường hợp như Lan, em sẽ làm gì?

 • Ý kiến của Lan đúng, vì rừng là tài sản của Quốc gia, nhà nước giao cho Kiểm lâm, Ủy ban quản lí, vì thế các cơ quan này mới có thẩm quyền xử lí các vi phạm.
 • Nếu là em: báo cho cơ quan thẩm quyền là Kiểm lâm, Ủy ban can thiệp.

b) Theo em công dân thể hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước ,lợi ích công cộng như thế nào?

 • Tại điều 78 – Hiến pháp 1992 có nêu rõ: Công dân có nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

c) Kể tên một số tài sản nhà nước mà em biết?

 • Trường học
 • Bệnh viện
 • Công viên
 • Rừng núi
 • Cơ sở hạ tầng: đường, điện…

II. Nội dung bài học

1. Khái niệm

 • Tài sản Nhà nước gồm: Đất đai rừng núi, sông hồ, nguồn tài nguyên, biển, thềm lục địa, vùng trời, vốn tài sản cố định do nhà nước xây dựng.
 • Tài sản Nhà nước: Thuộc quyền sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lí.

2. Tầm quan trọng

 • Là cơ sở vật chất để xã hội phát triển nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

3. Nghĩa vụ của công dân

 • Tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.
 • Không được xâm phạm đến tài sản của Nhà nước.
 • Khi được giao quản lý tài sản của Nhà nước, phải bảo quản giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô lãng phí.

4. Nhà nước quản lí tài sản

 • Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.
 • Tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Giờ ra chơi các bạn nam lớp 8B rủ nhau đá bóng trong sân trường. Đang hăng say, Hùng sút mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học làm vỡ cửa kính. Thấy thế cả đám liền bỏ chạy. Em hãy nêu ý kiến của mình về việc làm của các bạn nam lớp 8B.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Ông Tám được giao phụ trách máy pho-to-co-py của cơ quan. Ông giữ gìn rất cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản và không cho ai sử dụng. Ngoài những việc của cơ quan, ông thường nhận tài liệu bên ngoài pho-to để tăng thu nhập. Vào mùa thi, ông nhận in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi.

Hỏi :

a) Việc làm của ông Tám đúng ở điểm nào, sai ở điểm nào, vì sao ?

b) Người quản lí tài sản nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm gì đối với tài sản được giao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng bằng cách nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Nhà nước ta có những biện pháp nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng ? Cho một ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm công dân 8 bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng


 • 14 lượt xem
Chủ đề liên quan