Nhà nước ta có những biện pháp nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng ? Cho một ví dụ.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Nhà nước ta có những biện pháp nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng ? Cho một ví dụ.

Bài làm:

Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.

Tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

Ví dụ:

Vào những dịp nắng nóng, rừng rất dễ bị cháy. Vì vậy, nhằm hạn chế tối đa, ban dân quân tự vệ kết hợp với loa phát thanh xã thường xuyên tuyên truyền cho bà con nông dân, giúp bà con nhận thức được chủ động trong việc phòng và chữa cháy rừng. Nghiêm cấm người dân đốt nương rầy, đưa lửa vào rừng trong thời tiết nắng nóng để bảo vệ nguồn tài sản của đất nước.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 8