Hãy nêu những hậu quả của việc học tập thiếu sáng tạo.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy nêu những hậu quả của việc học tập thiếu sáng tạo.

Bài làm:

  • Học tập thiếu sáng tạo sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, chất lượng học tập sẽ không được nâng cao.
  • Bản thân không thể hoàn thiện và phát triển được phẩm chất và năng lực cá nhân của mình.
  • Luôn ỉ lại vào sách giải, bạn bè hoặc thầy cô
  • Tư duy chậm phát triển

  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 8