Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự lập trong học tập, trong công việc và trong sinh hoạt hằng ngày?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự lập trong học tập, trong công việc và trong sinh hoạt hằng ngày?

Bài làm:

Biểu hiện của tính tự lập trong học tập:

  • Tự giác học bài, làm bài tập về nhà
  • Tự nghiên cứu, tìm tòi các phương pháp học
  • Nhờ bạn giúp đỡ nếu gặp bài quá khó chưa làm được.

Biểu hiện của tính tự giác trong sinh hoạt:

  • Giúp đỡ bố mẹ công việc nhà sau giờ học tập
  • Tự giặt giũ quần áo của mình
  • Tự giác chăm sóc và chơi với em để bố mẹ làm việc
  • Giúp đỡ ông bà những việc trong gia đình.
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 8