Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về việc giữ chữ tín?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về việc giữ chữ tín?

Bài làm:

* Một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về việc giữ chữ tín:

  • Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

  • Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
  • Chữ tín còn quý hơn vàng.
  • Giấy rách phải giữ lấy lề
  • Rao ngọc bán da
  • Nói chín thì phải làm mười

Nói người làm chín kẻ cười người chê

  • Người sao một hẹn thì nên

Người sao chín hẹn thì quên cả mười

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 8