Em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình...

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình:

a) Mắc khuyết điểm hoặc vi phạm pháp luật ?

b) Bị người khác rủ rê, lôi kéo sử dụng ma tuý ?

c) Có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống ?

d) Có chuyện vui ?

đ) Không che giấu khuyết điểm cho em ?

e) Đối xử thân mật với một bạn khác trong lớp ?

Bài làm:

Em sẽ xử lí các trường hợp đó như sau:

  • Tình huống (a), (b): Chỉ ra những khuyết điểm hoặc những gì bạn vi phạm pháp luật, tìm cách khuyên ngăn bạn không để bạn tiếp tục mắc khuyết điểm và lao vào con đường sử dụng ma túy.
  • Tình huống (c): Em hỏi thăm, an ủi, động viên và giúp đỡ bạn.
  • Tình huống (d): Em sẽ chúc mừng bạn
  • Tình huống (đ): Em hiểu ý tốt của bạn, không giận bạn vì cố gắng sửa chữa khuyết điểm
  • Tình huống (e): Coi đó là chuyện bình thường, là quyền bình đẳng của bạn và không khó chịu, giận bạn về chuyện đó.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021