Đáp án đề 9 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )

Câu12345678
Đáp ánDDAADBAA

II. TỰ LUẬN(6 điểm )

Câu 1 (1 điểm):

Tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội đế phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Câu 2 (2 điểm):

+ Mọi người có thể phòng tránh được HIV/AIDS nếu biết cách.

+ Biện pháp phòng tránh:

Không quan hệ tình dục bừa bãi

Không dùng chung bơm, kim tiêm Không truyền máu có nhiễm bệnh.

Câu 3 (3 điểm):

a. Việc làm của ông Tám

- Đúng : Lau chùi, bảo quản, giữ gìn cẩn thận.

- Sai : Photo tài liệu bên ngoài và tài liệu thu nhỏ cho học sinh để tăng thu nhập.

b. Trách nhiệm của người quản lí, sử dụng:

- Không được xâm phạm.

- Phải bảo quản, giữ gìn.

- Sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, không tham ô.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021