Giải GDCD 8 Bài 1 GDCD 8 Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài Giải GDCD 8 Bài 1 - Tôn trọng lẽ phải được giáo viên chúng tôi đăng tải chi tiết, chính xác trong bài viết dưới đây nhằm hoàn thiện đáp án đầy đủ cho các câu hỏi, bài tập có trong bài.

Bài 1 trang 4 sgk GDCD 8

a) Em có nhận xét gì về việc làm của quan Tuần phủ Nguyễn Quang Bích trong câu chuyện trên?

Trả lời:

Hành động của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích chứng tỏ ông là một con người dũng cảm, trung thực, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lý lẽ phải, không chấp nhận những điều sai trái.

b) Theo em, trong những trường hợp trên, hành động như thế nào được coi là đúng đắn, phù hợp? Vì sao?

Trả lời:

Để có cách xử sự đúng đắn, phù hợp trong những trường hợp trên, đòi hỏi mỗi người không chỉ có nhận thức đúng mà còn cần phải có hành vi và cách ứng xử phù hợp trên cơ sở tôn trọng sự thật, bảo vệ lẽ phải, phê phán những việc làm sai trái.

Câu 1 trang 4 sgk GDCD 8

Em sẽ lựa chọn cách giải quyết nào trong những trường hợp sau đây và giải thích tại sao?

Trong các cuộc tranh luận với các bạn cùng lớp, em sẽ:

a. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ý kiến của người khác.

b. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo.

c. Lắng nghe ý kiến của các bạn, tự phân tích, đánh giá xem ý kiến nào hợp lí nhất thì theo.

d. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 5 sgk GDCD 8

Nếu người bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây? Vì sao?

a. Bỏ qua như không biết đến khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn như bình thường.

b. Xa lánh không chơi với bạn.

c. Chỉ rõ cái sai của bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để làm sao bạn không mắc phải những khuyết điểm đó nữa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 5 sgk GDCD 8

Theo em, hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?

a. Chấp hành tốt mọi nội quy mình sống, làm việc và học tập.

b. Chỉ làm những việc mà mình thích.

c. Phê phán những việc làm sai trái.

d. Tránh tham gia vào những công việc không liên quan đến mình.

đ. Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không để mất lòng ai.

e. Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải.

g. Bực tức và phản ánh gay gắt những người không có cùng quan điểm với mình.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 5 sgk GDCD 8

Hãy kể một vài ví dụ về việc tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 5 sgk GDCD 8

Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tôn trọng lẽ phải?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 5 sgk GDCD 8

Theo em, học sinh cần phải làm gì để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm công dân 8 bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Giải bài 1 GDCD 8 - Tôn trọng lẽ phải được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Công dân lớp 8. Chuyên mục Giải GDCD 8 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Công dân lớp 8 với những câu trả lời đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. 

  • 202 lượt xem
Chủ đề liên quan