Khi tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức, em thường xuất phát từ những lí do nào ? Vì sao ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3. Khi tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức, em thường xuất phát từ những lí do nào ? Vì sao ?

Bài làm:

Khi tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức, em thường xuất phát từ lí do:

  • Em hiểu được các hoạt động do lớp, do trường và địa phương là cần thiết.
  • Tham gia các hoạt động sẽ rèn luyện cho bản thân những kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, tự khẳng định bản thân trong cuộc sống cộng đồng.
  • Tham gia các hoạt động sẽ giúp em có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, tin vào con người, đem lại niềm vui, giúp đỡ người khác, thấy được lợi ích của mọi người và bản thân.
  • Tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức là điều kiện thuận lợi nhất để em được phát triển.

Vì những lí do đó, em luôn tích cực tham gia, không cần ai nhắc nhở, mong muốn đóng góp một phần sức lực và trí tuệ của mình vào hoạt động chung của lớp, trường và địa phương.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021