Em sẽ làm những gì để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Hãy nêu những điều em thấy tự hào về tình bạn của mình. Em sẽ làm những gì để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường ?

Bài làm:

Những điều em cảm thấy tự hào về tình bạn của mình:

  • Hai người cùng yêu thương, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống
  • Cùng nhau đi học, đi chơi vui vẻ
  • Giúp đỡ nhau cùng học tập ngày càng tốt hơn
  • Khi ai có chuyện vui thì chia sẻ, chúc mừng họ
  • Khi ai buồn thì người còn lại an ủi, động viên

Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường, em sẽ:

  • Cố gắng hòa đồng với mọi người
  • Chia sẻ với các bạn khi các bạn có chuyện vui hoặc buồn
  • Cùng các bạn xây dựng tình bạn tốt đẹp, trong sáng, lành mạnh.
  • 87 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021