Em có nhận xét gì về nếp sống văn hoá nơi gia đình em ở ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Em có nhận xét gì về nếp sống văn hoá nơi gia đình em ở ? Lấy một vài ví dụ về những việc mà theo em là góp phần xây dựng nếp sống văn hoá và ngược lại.

Bài làm:

Gia đình em đang sinh sống tại một quận của nội thành thành phố. Cho đến thời điểm này, em nhận thấy, khu phố nơi em sống đã có nếp sống văn hóa.

Điều đó được thực hiện thông qua các hành động:

  • Khu phố sạch sẽ, đúng giờ đổ rác mọi gia đình đều mới mang rác đi đổ, không vứt bừa bãi.
  • An ninh của khu phố luôn được đảm bảo
  • Mọi người cố gắng làm ăn, học tập, không có các hiện tượng tệ nạn xã hội.
  • Mỗi gia đình đều sinh đẻ có kế hoạch…
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021