Hãy nêu những ví dụ biểu hiện lao động tự giác và sáng tạo (hoặc lao động thiếu tự giác, thiếu sáng tạo) trong xã hội mà em biết.

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Hãy nêu những ví dụ biểu hiện lao động tự giác và sáng tạo (hoặc lao động thiếu tự giác, thiếu sáng tạo) trong xã hội mà em biết.

Bài làm:

- Những biểu hiện lao động tự giác là sáng tạo:

 • Tự giác học tập, làm bài tập.
 • Thực hiện tốt nội quy của lớp, của trường.
 • Có kế hoạch rèn luyện của bản thân.
 • Có suy nghĩ cải tiến phương pháp học tập, lao động.
 • Nghiêm khắc sửa chữa sai lầm.

- Những biểu hiện không tự giác, thiếu sáng tạo:

 • Có lối sống tự do, cá nhân, cẩu thả.
 • Ngại khó, ngại khổ.
 • Lười suy nghĩ, gặp chăng hay chớ.
 • Thiếu trách nhiệm với bản thân xã hội, gia đình.
 • 459 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021