Đáp án đề 10 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )

Câu12345678
Đáp ánBADDAAAD

II. TỰ LUẬN( 6 điểm )

Câu 1: 3 điểm

a> Giống nhau: 1 điểm

- Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân.

- Đều tạo cơ sở pháp lí cho công dân: + Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tập thể, nhà nước.

+ Tham gia quản lý Nhà nước, xã hội.

+ Giám sát hoạt động của cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước.

- Đều giúp ngăn ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm.

b> Khác nhau: 2 điểm

- Về đối tượng.

- Về cơ sở.

- Về mục đích.

- Về người thực hiện.

Câu 2: 3 điểm( a: 1 điểm, b: 1 điểm, c: 1 điểm)

a> Bình hành động như vậy là sai, vì như vậy là đã vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân; tuy đã biết giao nộp chiếc túi cho công an, nhưng Bình không được phép xâm phạm tiền của người khác.

b> Nhặt được của rơi phải:

+ trả lại cho chủ sở hữu (ở đây là anh Nguyễn Văn Hà)

+ hoặc thông báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật.

c> Khi mượn, phải:+ giữ gìn cẩn thận

+ sử dụng xong phải trả lại cho chủ sở hữu

+ nếu làm hỏng, phải sửa chữa hoặc bồi thường tương ứng với giá trị tài sản.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021