Mọi người có thể phòng, tránh HIV/AIDS được không ? Em hãy nêu những biện pháp phòng tránh mà em biết.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Mọi người có thể phòng, tránh HIV/AIDS được không ? Em hãy nêu những biện pháp phòng tránh mà em biết.

Bài làm:

Mọi người đều có thể phòng tránh HIV/AIDS

Phòng tránh bằng cách:

Tránh tiếp xúc với máu của người đã bị nhiễm HIV/AIDS sề:

+ Không dùng chung bơm, kim tiêm.

+ Không quan hệ tình dục bừa bãi.

+ Sống học tập và rèn luyện lành mạnh

+ Tránh xa các tệ nạn xã hội….

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021