Em sẽ xử sự như thế nào ? Vì sao ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Em đến nhà bạn để rủ bạn cùng đi tham gia cổ động cho ngày bầu cử Quốc hội sắp tới, nhưng bạn không muốn đi vì đang xem đá bóng trên vô tuyến. Em sẽ xử sự như thế nào ? Vì sao ?

Bài làm:

Chắc chắn em sẽ thuyết phục bạn ấy bằng cách phân tích cho bạn ấy hiểu rằng. Bầu cử Quốc hội là ngày hội của toàn đảng toàn dân, chúng ta là công dân thì cần phải thực hiện trọng trách và nghĩa vụ của mình. Với lại đây là hoạt động 5 năm mới có một lần. Trong khi đó bóng đá bạn có thể chưa xem thì bạn xem phát lại hoặc bạn có thể xem trận khác.

Sở dĩ em xử sự như vậy là vì em nhận thấy rằng, học sinh bên cạnh học tập văn hóa cần tham gia tích cực các hoạt động chính trị - xã hội, là điều kiện để chúng ta có thể tiếp xúc với bên ngoài đồng thời đây cũng là hành động thể hiện lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021