Trắc nghiệm công dân 8 bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 8 bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Pháp luật nghiêm cấm những hành vi..............tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

 • A. đụng chạm đến
 • B. sử dụng
 • C. khai thác
 • D. xâm phạm

Câu 2: Biểu hiện không bảo vệ lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước là?

 • A. Khai thác khoáng sản kiệt quệ.
 • B. Dùng mìn để đánh bắt cá ngoài biển.
 • C. Bán máy tính tại cơ quan làm việc lấy tiền đút túi.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 3: Trên báo có đăng tin, tại tỉnh Bình Thuận xảy ra việc một số người quá khích đã đập phá tài sản, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước. Hành vi này gọi là?

 • A. Phá hoại lợi ích công cộng.
 • B. Phá hoại tài sản của nhà nước.
 • C. Phá hoại tài sản.
 • D. Phá hoại lợi ích.

Câu 4: Đối với người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến 50 triệu đồng bị phạt bao nhiêu năm?

 • A. Từ 6 tháng đến 3 năm.
 • B. Từ 6 tháng đến 5 năm.
 • C. Từ 6 tháng đến 1 năm.
 • D. Từ 6 tháng đến 2 năm.

Câu 5: Tài sản của nhà nước gồm có?

 • A. Tài nguyên đất.
 • B. Tài nguyên nước.
 • C. Tài nguyên và khoáng sản.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 6: Tài sản nào sau đây thuộc sở hữu của nhân dân và do Nhà nước quản lí:

 • A. Đất sản xuất và đất ở
 • B. Tài nguyên trong lòng đất
 • C. Nguồn lợi thủy sản biển
 • D. A, B, C

Câu 7: Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì?

 • A. Tôn trọng và bảo vệ.
 • B. Khai thác và sử dụng hợp lí.
 • C. Chiếm hữu và sử dụng.
 • D. Tôn trọng và khai thác.

Câu 8: Tài sản nào sau đây thuộc trách nhiệm quản lí của nhà nước?

 • A. Phần vốn do cá nhân, tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp
 • B. Phần vốn do cách doanh ngiệp nhà nước đầu tư vào nước ngoài
 • C. Phần vốn do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam
 • D. Phần vốn do cá nhân, tổ chức gửi tiết kiệm trong ngân hàng

Câu 9: Lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước có ý nghĩa là?

 • A. Để phát triển kinh tế đất nước.
 • B. Nâng cao đời sống vật chất.
 • C. Nâng cao đời sống tinh thần.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 10: Lợi ích công cộng gắn liền với những công trình nào sau đây?

 • A. Đường quốc lộ
 • B. Khách sạn tư nhân
 • C. Phòng khám tư
 • D. Căn hộ của người dân

Câu 11: Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là?

 • A. Lợi ích.
 • B. Lợi ích tập thể.
 • C. Lợi ích công cộng.
 • D. Lợi ích nhóm.

Câu 12: Công dân có nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng theo điều nào?

 • A. Tại điều 76 – Hiến pháp 1992
 • B. Tại điều 78 – Hiến pháp 1992
 • C. Tại điều 78 – Hiến pháp 1998
 • D. Tại điều 73 – Hiến pháp 1990

Câu 13: Biểu hiện bảo vệ lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước là?

 • A. Báo với công an có đối tượng đập phá trường học.
 • B. Ngăn chặn nạn phá rừng.
 • C. Ngăn chặn nạn khai thác cát bừa bãi ven sông Hồng.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 14: Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được gọi chung là?

 • A. Điều kiện cơ bản.
 • B. Điều kiện cần thiết.
 • C. Điều kiện tối ưu.
 • D. Cơ sở vật chất.

Câu 15: Mức hình phạt cao nhất đối với người có hành vi phạm tội nếu nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội là?

 • A. Chung thân.
 • B. Phạt tù.
 • C. Tử hình.
 • D. Cảnh cáo.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng


 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021