Đáp án đề 8 kiểm tra học kỳ 2 lịch sử 6

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu12345678910
Đáp ánBACBDDBBAD

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: - An Dương Vương thất bại do chủ quan, mất cảnh giác, không đề phòng, để lộ bí mật quốc gia, nội bộ chia rẽ.

- Bài học rút ra: Phải luôn luôn nêu cao cảnh giác với kẻ thù xâm lược.

Câu 2: - Triệu Quang Phục là con trai Triệu Túc, quê ở vùng Chu Diên, ông theo cha tham gia khởi nghĩa Lý Bí ngay từ đầu. Ông là một tướng giỏi, có nhiều công lao trong khởi nghĩa nên được Lý Bí rất yêu quí và trọng dụng.

- Ông đánh bại được quân Lương, giành lại độc lập cho đất nước vì:

+ Triệu Quang Phục được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương, ông quyết định lui quân về vùng Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng.

+ Triệu Quang Phục bí mật đem quân đóng trên bãi nổi (giữa đầm Dạ Trạch), ban ngày nghĩa quân tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng. Đêm đến nghĩa quân chèo thuyền đánh úp trại giặc, cướp vũ khí và lương thực.

+ Quân Lương tăng cường lực lượng bao vây đầm Dạ Trạch và cố sức tấn công. Nghĩa quân anh dũng chống trả. Đến năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước. Chớp thời cơ đó nghĩa quân phản công, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Câu 3: – Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên Đức (Đức trời).

– Thành lập triều đình với hai ban văn, võ.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021