Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 13

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

A

Câu 21

B

Câu 2

A

Câu 22

D

Câu 3

B

Câu 23

D

Câu 4

C

Câu 24

D

Câu 5

B

Câu 25

D

Câu 6

C

Câu 26

A

Câu 7

C

Câu 27

C

Câu 8

B

Câu 28

C

Câu 9

C

Câu 29

A

Câu 10

A

Câu 30

C

Câu 11

A

Câu 31

B

Câu 12

C

Câu 32

C

Câu 13

A

Câu 33

B

Câu 14

D

Câu 34

A

Câu 15

D

Câu 35

C

Câu 16

C

Câu 36

C

Câu 17

A

Câu 37

B

Câu 18

D

Câu 38

B

Câu 19

D

Câu 39

D

Câu 20

A

Câu 40

C

Đáp án chi tiết

Câu 26: Đáp án A: 5

Bao gồm: Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Câu 40 : Đáp án C. Biểu đồ cột

Bài yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa giai đoạn 2005 – 2014. Do đó, bạn phải xử lí bảng số liệu sang đơn vị %.

Công thức áp dụng:

Tốc độ tăng trưởng = (giá trị năm sau / giá trị năm gốc) x 100%

Như vậy, khi bảng số liệu đã được xử lí sang cùng một đơn vị là % thì ta chỉ có thể sử dụng biểu đồ đường hoặc miền.

Tuy nhiên, biểu đồ miền chỉ sử dụng trong trường hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu nên đáp án đúng chính là biểu đồ đường.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021