Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 11 

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - B

Câu 21 - C

Câu 2 - D

Câu 22 - B

Câu 3 - B

Câu 23 - B

Câu 4 - A

Câu 24 - B

Câu 5 - C

Câu 25 - A

Câu 6 - B

Câu 26 - B

Câu 7 - B

Câu 27 - A

Câu 8 - B

Câu 28 - B

Câu 9 - C

Câu 29 - C

Câu 10 - B

Câu 30 - A

Câu 11 - B

Câu 31 - D

Câu 12 - C

Câu 32 - C

Câu 13 - A

Câu 33 - B

Câu 14 - C

Câu 34 - A

Câu 15 - C

Câu 35 - A

Câu 16 - A

Câu 36 - A

Câu 17 - B

Câu 37 - B

Câu 18 - C

Câu 38 - D

Câu 19 - C

Câu 39 - D

Câu 20 - D

Câu 40 - C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021