Đáp án đề thi thử trắc ngiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 21

A

Câu 2

B

Câu 22

B

Câu 3

C

Câu 23

B

Câu 4

C

Câu 24

D

Câu 5

D

Câu 25

B

Câu 6

C

Câu 26

A

Câu 7

D

Câu 27

C

Câu 8

B

Câu 28

D

Câu 9

B

Câu 29

A

Câu 10

C

Câu 30

A

Câu 11

B

Câu 31

B

Câu 12

A

Câu 32

D

Câu 13

C

Câu 33

D

Câu 14

D

Câu 34

C

Câu 15

A

Câu 35

C

Câu 16

C

Câu 36

A

Câu 17

D

Câu 37

B

Câu 18

C

Câu 38

A

Câu 19

B

Câu 39

C

Câu 20

B

Câu 40

D

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021