Đề và đáp án môn Sử mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

  • 1 Đánh giá

Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra. KhoaHoc xin cập nhật lại toàn bộ mã đề cũng như đáp án đi kèm của tất cả các môn để các bạn tiện theo dõi. Sau đây là đề và đáp án môn Sử mã đề 317.

Môn Sử mã đề 317 thi THPT quốc gia năm 2017

Đề và đáp án môn Sử mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Sử mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Sử mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Sử mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đáp án mã đề 317 - đáp án chính thức của bộ GD - ĐT

1B

2B

3D

4C

5B

6C

7C

8C

9B

10C

11A

12B

13A

14B

15D

16D

17A

18B

19D

20C

21A

22A

23D

24A

25A

26D

27C

28B

29C

30B

31C

32A

33D

34B

35D

36A

37D

38B

39D

40A


  • 8 lượt xem