Đặt câu ghép với mỗi cặp từ hô ứng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: (Trang 114 - SGK Ngữ văn 8 tập 1) Đặt câu ghép với mỗi cặp từ hô ứng dưới đây:
a) ...vừa... đã... (hoặc... mới... đã...; ... chưa... đã...)
b) ... đâu... đấy... (hoặc... nào... nấy...; ... sao... vậy...)
c) ... càng ... càng.

Bài làm:

Đặt câu:

Mẹ em vừa đi làm về đã tất bật, vất vả chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình
Mẹ đi đâu, nó theo đấy
Càng lớn nó càng bướng bỉnh

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021