Đặt câu về các sản phẩm của một nhà văn địa phương trong danh sách em đã sưu tầm được trong đó có sử dụng dấu ngoặc kép

  • 1 Đánh giá

3. Đặt câu về các sản phẩm của một nhà văn địa phương trong danh sách em đã sưu tầm được trong đó có sử dụng dấu ngoặc kép

Bài làm:

Đặt câu:

  • "Tắt đèn" là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Tất Tố đã tố cáo vạch trần hiện thực xã hội áp bức tàn khốc lúc bấy giờ
  • Hàng loạt tác phẩm như " Bỉ vỏ","Những ngày thơ ấu","Trời xanh",... đã làm nên tên tuổi của Nguyên Hồng
  • " Lão Hạc" là tác phẩm có khả năng cuốn hút người đọc,nghe của Nam Cao
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021