Đánh dấu X vào ô trống trước câu có từ in đậm là tình thái từ:

  • 1 Đánh giá

b. Đánh dấu X vào ô trống trước câu có từ in đậm là tình thái từ:

(1) Em thích trường nào thì vào trường đấy

(2) nhanh lên nào anh em ơi!

(3) Làm như thế mới đúng chứ!

(4) Tôi đã khuyên nó nhiều lần rồi chứ có phải không đâu.

(5) cứu tôi với!

(6) Nó đi chơi với bạn từ sáng.

(7) Con đò đậu ở đằng kia.

(8) Nó thích hát dân ca nghệ tĩnh kia

Bài làm:

Đánh dấu X vào các câu sau: 2,3,5,7

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1