Câu chuyện về một con vật nuôi có nghĩa có tình - Thuyết minh về một loài hoa em yêu thích Văn mẫu lớp 8

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Phần 2: Tạo lập văn bản

Học sinh chọn một trong hai đề bài sau:

Đề 1: Câu chuyện về một con vật nuôi có nghĩa có tình

Đề 2: Thuyết minh về một loài hoa em yêu thích

Bài làm:

Tham khảo tại đây:

Đề 1: https://tech12h.com/bai-hoc/ke-1-cau-chuyen-ve-vat-nuoi-co-nghia-co-tinh-bai-mau-2.html

Đề 2: https://tech12h.com/bai-hoc/bai-van-thuyet-minh-ve-mot-loai-hoa-ma-em-yeu-thich-bai-mau-2.html

Chủ đề liên quan