Với mỗi cặp quan hệ từ dưới đây, hãy đặt một câu ghép.

Nội dung
  • 1 Đánh giá

2. Với mỗi cặp quan hệ từ dưới đây, hãy đặt một câu ghép.

a) vì... nên... (hoặc hởi vì... cho nên...; sở dĩ... là vì...)

b) nếu... thì ... (hoặc hễ... thì ...;giá... thì ...)

c) tuy... nhưng... (hoặc mặc dù... nhưng...)

d) không những... mà... (hoặc không chỉ... mà...; chẳng những... mà...)

Bài làm:

Tham khảo: Tại đây( https://tech12h.com/de-bai/voi-moi-cap-quan-he-tu-duoi-day-hay-dat-mot-cau-ghep.html)

Chủ đề liên quan