Thuyết minh về một thứ đồ dùng

Nội dung
  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng

a. Lập dàn ý cho một trong hai văn thuyết minh

Đề 1: Thuyết minh về cái phích nước

Đề 2: Thuyết minh về cây bút máy

Bài làm:

Đề 1: Tham khảo: Tại đây (https://tech12h.com/bai-hoc/soan-van-bai-luyen-noi-thuyet-minh-ve-mot-thu-do-dung.html)

Đề 2: Tham khảo: Tại đây(https://tech12h.com/bai-hoc/thuyet-minh-ve-cay-may-hoac-bi.html)

Chủ đề liên quan