Trình bày quan điểm của em về tác hại của gia tăng dân số đối với sự phát triển của con người

  • 1 Đánh giá

d. Trình bày quan điểm của em về tác hại của gia tăng dân số đối với sự phát triển của con người

Bài làm:

Những hậu quả của dân số đông và tăng nhanh:

  • Tỉ lệ thất nghiệp tăng
  • Thiếu đất đai
  • Việc tăng nhanh dân số sẽ làm cho kinh tế không theo kịp với mức tăng của dân số.
  • Tăng nhanh dân số sẽ gây khó khăn cho việc giải quyết việc làm, cho việc phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, gây tắc nghẽn giao thông, vấn đề nhà ở.
  • Gây bất ổn về xã hội sẽ làm suy giảm tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường
  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021