Xác nhận tình huống nên hoặc không nên sử dụng từ ngữ địa phương

  • 1 Đánh giá

c. Xác nhận tình huống nên hoặc không nên sử dụng từ ngữ địa phương

(Đánh dấu X vào cột nên hoặc không nên trong văn bản)

Tình huống

Sử dụng từ ngữ địa phương

Nên

Không nên

Người nói chuyện với mình là người cùng địa phương

Người nói chuyện với mình là người địa phương khác

Khi phát biểu ý kiến với lớp

Khi làm bài tập làm văn

Khi viết về đơn từ, báo cáo gửi thầy cô giáo

Khi nói chuyện với người nước ngoài bằng tiếng việt

Bài làm:

Tình huống

Sử dụng từ ngữ địa phương

Nên

Không nên

Người nói chuyện với mình là người cùng địa phương

x

Người nói chuyện với mình là người địa phương khác

x

Khi phát biểu ý kiến với lớp

x

Khi làm bài tập làm văn

x

Khi viết về đơn từ, báo cáo gửi thầy cô giáo

x

Khi nói chuyện với người nước ngoài bằng tiếng việt

x

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1