Em có nhận xét gì về cấu tạo của các câu vừa được tạo lập?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Trò chơi: Nếu .... thì....

2. Trả lời câu hỏi sau:

Em có nhận xét gì về cấu tạo của các câu vừa được tạo lập?

Bài làm:

1. Trả lời: VD:

Nếu tôi đạt điểm cao thì ba mẹ sẽ dành cho tôi một phần thưởng đặc biệt

Nếu tôi ham chơi không học bài thì tôi sẽ bị điểm thấp.

2. Nhận xét: Câu vừa tạo lập có cấu tạo gồm hai hay nhiều cụm C-V tạo thành

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1